ประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย

1. สินค้ารับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (กรุณาสอบถามรายละเอียดจากพนักงาน)  **ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายboyathailandเท่านั้น
  เช็คตัวแทนได้ที่นี่ https://www.boyathailand.com/categorycontent/2548/dealers
2.เพิ่มการรับประกันจาก 1 ปี เป็น 2ปี(24เดือน) เมื่อลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ ภายใน 1 เดือนหลังจากซื้อสินค้า ต้องมีสติ๊กเกอร์ 24เดือนเท่านั้น!! 
3. กรณีสินค้าเกิดการชำรุดจากกระบวนการผลิต บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตลอดระยะเวลารับประกัน หลังจากที่บริษัททำการตรวจสอบแล้ว โดย
     – สินค้าชำรุดที่จะได้รับการเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ชำรุดจากการผลิตเท่านั้น
     – การเปลี่ยนสินค้าใหม่ ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชุดอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิเช่น แบตเตอรี่  และสายต่อต่างๆ
5. กรณีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ การใช้งานไม่ถูกต้องของผู้ซื้อ หรือ ผ่านการซ่อมดัดแปลงมาจากที่อื่นที่ไม่ใช้ตัวแทนบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างได
6. เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบเสร็จ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีสติกเกอร์จากตัวแทนจำหน่ายมาด้วยทุกครั้ง
7. เงื่อนไขการรับประกันจะไม่รวมถึงค่าพาหนะบริการไปรับสินค้า
8.เงื่อนไขการรับประกันข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
9.กรณีเครมสินค้า ลูกค้าต้องเก็บกล่องสินค้าไว้  ถ้าไม่มีกล่องไม่สามารถเครมได้ทุกกรณี หรือหากลูกค้าไม่มีกล่อง ต้องเก็บบิลที่ซื้อไว่เท่านั้น
 
การเพิ่มการประกัน เริ่มต้้งแต่ลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

<<<<<<<ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนเพิ่มประกัน>>>>>>>
*********วิธีดู serial สำหรับลงทะเบียน************
Dealers - Boyathailandhttps://www.boyathailand.comPowered by MakeWebEasy.com